Home

Informatiepunt

Heeswijk-Dinther


Raadhuisplein 24

5473GC


Openingstijden: 


Het VVV informatiepunt

in ccServaes is ook tot

1 september gesloten


Harde ingrepen!  update 15-5-2020

In deze tijd van onzekerheid wil het bestuur van Servaes u informeren over het perspectief wat Servaes betreft voor de komende maanden. We hebben uitgebreid overleg gepleegd over wanneer al dan niet gedeeltelijke openstelling.


     Bij het genomen besluit zijn een aantal overwegingen meegenomen waarbij we hier de belangrijkste noemen:

     

  • Gezondheidsrisico’s
  • Overheidsbeleid/protocollen en richtlijnen RIVM
  • Overgrote deel van de bezoekers behoort tot de kwetsbare doelgroep
  • Overgrote deel van de vrijwilligers behoort tot de kwetsbare doelgroep
  • Komende vakantieperiode

 

Het bestuur van ccServaes heeft dan ook besloten om de deuren van Servaes voor iedereen gesloten te houden tot 1 september 2020

 

   We zijn ons ervan bewust dat dit voor diverse mensen/organisaties een teleurstelling is maar de gezondheid van eenieder heeft in deze situatie prioriteit. We hopen op begrip uwerzijds.  


   Bestuur cc Servaes.wall of fame

Klik op de aankondiging of het logo voor meer info

De Prikpost - Bernhoven in ccServaes

is tot nader order gesloten.


Klik hier voor meer info Bernhoven

==  Raadhuisplein 24   -   5473 GC   -   Heeswijk-Dinther    -   Tel0413 29 40 77   -    Email: activiteiten@ccservaes.nl ==