Bridgedrives ccServaes

Zaterdag 25 APRIL


"ORANJE BRIDGEDRIVE"

 

Ontvangst 12:30 uur

Aanvang bridgedrive 13:00 uur


Inschrijven door vóór zaterdag 18 APRIL

€ 17,50 over te maken op rekeningnummer:

NL51 RABO 0115 1846 00

    

Attentie:  banknummer per 1 januari 2020 gewijzigd


stuur een e-mail naar:  bridgedrive@ccservaes.nl

vermeld de voor- en achternaam van het bridgepaar met telefoon nummer


Voorkom teleurstellingen en schrijf u tijdig in!


MINIMAAL EEN WEEK VOOR AANVANG VAN DE BRIDGEDRIVES !


Inlichtingen bij:

Elrie v.d. Geijn tel 0413-296008 

Theo Romijn tel 0413-291284


TOT ZIENS IN HET CC SERVAES

WAAR MEN ELKAAR ONTMOET !

                                      


  • HERFST bridgedrive:
    zaterdag 31 oktober 2020


  • EINDEJAAR bridgedrive:
    maandag 28 december 2020


Programma 2020