HERFST BRIDGEDRIVE C.C. “SERVAES” Te Heeswijk-Dinther
 
 
Op zaterdag 29 oktober 2022 a.s. organiseert Cultureel Centrum “Servaes” een goed verzorgde bridgemiddag.
Zaal open 12.30 uur. Aanvang bridgen 13.00 uur.
 
Inschrijven vóór 20 oktober 2022 door € 20,00 per paar over te maken naar Rabobank rekeningnummer:

NL51 RABO  0115 1846 00 t.n.v. C.C. Servaes te Heeswijk-Dinther onder vermelding van de namen van het bridgepaar en uw telefoonnummer.


Is het inschrijfgeld op onze rekening bijgeschreven dan bent u automatisch ingeschreven voor deze bridgedrive, u krijgt hiervan GEEN extra bericht.


Inlichtingen Theo Romijn 0413-291284 of 06-20375304 en op www.ccservaes.nl of Elly van Genugten 06-45240278.
E-mail adres: bridgedrive@ccservaes.nl
 
 
Let op: Banknummer controleren