ORANJE BRIDGEDRIVE C.C. “SERVAES” Te Heeswijk-Dinther
 
 
Op zaterdag 29 april 2023 a.s. organiseert Cultureel Centrum “Servaes” een goed verzorgde bridgemiddag.
Zaal open: 12.00 uur.

Aanmelden graag voor: 12.45 uur.

Aanvang bridgen: 13.00 uur.
 
Inschrijven vóór 24 april 2023 door € 20,00 per paar over te maken naar:

Rabobank rekeningnummer NL51 RABO  0115 1846 00 t.n.v. C.C. Servaes te Heeswijk-Dinther onder vermelding van de namen van het bridgepaar en uw telefoonnummer.

Is het inschrijfgeld op onze rekening bijgeschreven dan bent u automatisch ingeschreven voor deze bridgedrive.

U krijgt hiervan GEEN extra bericht.


Inlichtingen:

Theo Romijn 0413-291284 of 06-20375304 

Elly van Genugten 06-45240278.
E-mail: bridgedrive@ccservaes.nl